VİTAL MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ (HBYS UYUMLU)

1. Cihaz iş yükünün hafifletilmesi için, Non-İnvaziv Kan Basıncı (NIBP), Oksijen Satürasyonu
(SPO2), Nabız ve Sıcaklık parametrelerinin ölçüldüğü bir vital bulgu izleme cihazı olmalıdır.
2. Cihaz yetişkin, çocuk ve yeni doğan hastalarda sadece belirli aksesuarlar değiştirilerek
kullanılabilmeli, parametreler farklı klinik uygulamalara göre programlanabilmelidir.
3. Cihazın en az 8’’ inç boyutunda renkli 800 x 600 çözünürlüklü TFT LCD dokunmatik ekranı
olmalı ve cihazın kolay taşınabilmesi için taşıma kolu olmalıdır.
4. Cihaz sistolik, diastolik ve ortalama basınç değerleri, ısı, nabız nümerik olarak izlenirken,
oksijen saturasyonunun dalgası grafik formda izlenebilmelidir.
5. Cihazın ekranında, Vital parametrelere ait alarm aralık değerleri ilgili parametrelerin yanında
izlenebilmelidir.
6. Cihazda 2 adet USB girişi, 1 adet RJ45 girişi olmalıdır, cihaz CF, BF korumalı olmalıdır.
7. Cihazda parametre renkleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
8. Cihazın kullanım dili Türkçe olmalıdır.
9. Cihaz üzerinde uzaktan izlenebilmesi için alarm ışığı bulunmalı yüksek önem seviyesi
seçildiğinde kırmızı renkte yanmalı, düşük seviye seçildiğinde sarı renkte yanarak kullanıcıyı
uyarmalıdır.
10. Cihazda alarm durumu olduğunda parametreler üzerindeki sayısal değerlerin bulunduğu alan
yanıp sönmelidir.
11. Alarm duraklatma olmalı ve 1,2,3,5,10,15 dk. olarak ayarlanabilmelidir.
12. Dokunmatik ekran üzerinde bulunan freeze tuşu ile ekran dondurulabilmelidir.
13. Cihazın dokunmatik ekranı üzerinden alarm sesi, QRS sesi ve Pulse(atım) sesi seviyeleri
ayarlanabilmeli, istenirse kapatılabilmelidir.
14. Cihaz NIBP ölçümünü osilometrik yöntem ile yapmalı, manşon basınç ölçüm aralığı 0-300
mmHg olmalı, klinik uygulamalara göre basınç ölçüm ve izleme aralıkları aşağıdaki değerler
arasında değişmelidir.
YETİŞKİN:
a. Sistolik Basınç Ölçüm Aralığı: 40-270 mmHg
b. Diastolik Basınç Ölçüm Aralığı: 10-215 mmHg
c. MAP (Ortalama ) Basınç Ölçüm Aralığı: 20-235 mmHg
ÇOCUK:
d) Sistolik Basınç Ölçüm Aralığı: 40-200 mmHg
e)Diastolik Basınç Ölçüm Aralığı: 10-150 mmHg
f) MAP (Ortalama ) Basınç Ölçüm Aralığı: 20-165 mmHg
YENİDOĞAN:
g) Sistolik Basınç Ölçüm Aralığı: 40-135 mmHg
h) Diastolik Basınç Ölçüm Aralığı: 10-100mmHg
ı) MAP (Ortalama ) Basınç Ölçüm Aralığı: 20-110 mmHg
15. NIBP ölçüm aralıkları otomatik mod ayarında 1,2,2.5,3,4,5,10,15,30,60,90,120,
180,240,480,720 dakika olmalıdır.
16. Cihazın saturasyon izleme ölçüm değerleri 0-100% aralığında olmalı, SpO2 doğruluk oranı
aşağıdaki değerler arasında olmalıdır.
a)±2% (70-100% Yetişkin, Çocuk)
b)±3% (70-100% Yeni doğan)
c)Pulse sesi 0-10 seviyeleri arasında ayarlanabilmelidir.
d)Nabız Ölçüm Değerleri ise 20-254 (atım/dk) bpm aralığında hareketsiz ±2 bpm, hareket
halinde ± 5bpm doğruluğunda ölçülebilmelidir.
17. Cihaza kulaktan ateş ölçer bağlanabilmeli ve kulaktan ateş ölçer standart olarak cihaz ile
birlikte verilmelidir.
18. Cihazın Sıcaklık Ölçüm aralığı, en fazla ±0.5 doğruluğunda 34.0 – 42.2 ° C değerleri arasında
olmalıdır.
19. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak bir barkod okuyucu bağlanabilmelidir.
20. Cihazda opsiyonel olarak dâhili bir yazıcı eklenebilmelidir.
21. Cihaz, Kablolu veya Kablosuz (LAN ya da WLAN) olarak merkezi bir network’e HL7 “Health
Level Seven” aracılığı ile bağlanabilme özelliği olmalıdır. Ayrıca cihaz opsiyonel bir yazılım
ile gerçek zamanlı verileri bir merkezi izleme birimine aktararak uzaktan hasta takibi
yapabilmelidir.
22. Cihaz 220V/50Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabildiği gibi dâhili şarj edilebilir Li-ion bir
bataryası olmalıdır.
23. Cihazla Birlikte;
• Özel Taşıyıcı Sehpa Sepetli,
• 1 Adet Tekrar Kullanılabilir Yetişkin Spo2 Sensörü
• 1 Adet Yetişkin NIBP Manşon ve Horumu Verilmelidir.
• 1 Adet Kulaktan Ateş Ölçer
24. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
25. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın
adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
26. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti
kapsamında olmalıdır.
27. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği,
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam
ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki
belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

web tasarım