DUVARA MONTE OFTALMASKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Oftalmaskop cihazının aydınlatması ultraviyoleden arındırılmış halojen ampul ile çalışmalıdır.
2. Oftalmaskop cihazı +40 -35 dioptri aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
3. Oftalmaskop eşeli 6 ayr görünüm vermelidir: küçük daire, yarım daire, büyük daire, stenopaik
slit ve yıldızlı polar koordinat sistemi.
4. Doğru teşhis için oftalmaskop cihazının 3 ayrı ışık modu bulunmalıdır: yeşil, mavi, beyaz.
5. Kullanım kolaylığı için oftalmaskopun üzerinde bütün ayarlamalar tek parmak ile
yapılabilmelidir.
6. Oftalmaskop cihazının başlığında bulunan ampulü değiştirmek için herhangi bir alete gerek
olmamalı, kolaylıkla değişimi yapılabilmelidir.
7. Oftalmaskop cihazının handle’ı üzerinde markası yazıyor olmalıdır.
8. Oftalmaskop başlığı darbelere dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Oftalmaskop cihazı duvar ünitesine konnektör kilit sistemi ile takılabilir olmalıdır.
Oftalmaskop duvar ünitesinden çıkarıldığı zaman ışığı otomatik yanmalıdır, yerine takıldığı
zaman otomatik sönmelidir.
10. Duvar üniti 220 V / 50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
11. Duvar üniti tek bir gövdeden oluşmalıdır.
12. Duvar üniti üzerinde bir açma-kapama düğmesi bulunmalıdır, bu düğme üzerinde cihazın
açık olduğunu belirten bir ikaz ışığı yanmalıdır.
13. Kolay işlem yapılabilmesi için duvar ünitinin spiral kablolu elçeği 4 m uzunluğuna kadar
uzayabilmeli, ışık kaybına sebep olmayacak güçte transformatöre sahip olmalıdır.
14. Oftalmaskop elceği ele alındığında ışığın yanmasını sağlayan mekanizma dışarıdan
gözükmemelidir. Bu sayede tozlanma gibi nedenlerle fonksiyonunu yitirmesi engellenmelidir.
15. Oftalmaskop duvar ünitinden ayrıldığında ampulün ömrünü uzatmak için voltajı düşükten
yükseğe doğru arttıran yumuşak başlatma özelliği olmalıdır.
16. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
17. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı
ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
18. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında
olmalıdır.
19. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği,
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve
tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi
ihale dosyasında sunulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

web tasarım