KAPNOGRAF CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz acil servislerde, ambulanslarda, yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde
endotrakeal entübasyon tüpler, maskeler ve solunum devrelerine kolayca monte edilebilir
yapıda küçük ve hafif olmalıdır.
2. Cihaz, IEC 60601- 1 / CSA601.1 / UL2601-1 standartları gereklerine uygun olarak tasarlanmış
ve üretilmiş olmalıdır.
3. Cihazın koruma türü Sınıf II ve koruma derecesi tip BF olmalıdır.
4. Cihazın ölçüm metodu Non-Dispersive InfraRed Spectroscopy olmalıdır.
5. Cihazın üzerinde 1,5 inç büyüklüğünde renkli ve TFT özellikte LCD ekran olmalıdır.
6. Cihazın ekranı dört modda izlenebilir olmalı ve kullanım yönüne göre 90’ar derecelik açılarda
otomatik olarak dönebilmelidir.
a) Dikey aşağı doğru
b) Dikey yukarı doğru
c) Yatay sağ yön
d) Yatay sol yön
7. Cihaz ekranı üzerinde EtCO2 değeri, EtCO2 trend grafiği, soluk sayısı, saat, hasta kayıt
numarası, alarm durum sembolü, batarya doluluk göstergesi ve yazılı alarm mesajları
izlenebilmelidir.
8. Cihazın EtCO2 ölçümleme aralığı mmHg, kPa, % olarak 3 farklı ölçüm biriminde
seçilebilmelidir.
9. Cihazda kapnografik ölçüm birimleri mmHg için 0-150, kPa için 0-20, % için 0-20 aralığında
olmalıdır.
10. Cihazın soluk sayısı için ölçüm aralığı 0-150 rpm olmalı ve ekran üzerinden izlenebilmelidir.
11. Cihaz üzerindeki tek tuşa basılarak, büyük font ekranına geçiş yapabilmelidir.
12. Cihazda hem sayısal hem de grafik trend özelliği ile 24 saatlik hafızası bulunmalı, opsiyonel
olarak PC’ye aktarılabilmeli, kendi yazılımı üzerinde izlenebilmeli ve rapor çıktısı
alınabilmelidir.
13. Cihaz ekranında görüntülenen kapnograf dalga formu skalası için en az iki değer seçeneği
olmalı ve seçim kullanıcı tarafından yapılabilmelidir.
14. Cihaz, EtCO2 ve soluk ölçüm durumuna ilişkin görsel ve işitsel olarak alarm vermeli,
alarmların alt ve üst seviyeleri ile apne süresi kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli ve
kapatılabilmelidir.
15. Cihazda alarm değerleri; EtCO2 için 1-99, soluk sayısı için 1-149 aralığında olmalı ve alarm
değerleri kapalı konuma alınabilmelidir.
16. Cihazda apne süresi 15-39 sn. aralığında kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
17. Cihazdaki alarmlar, kullanıcı tarafından tek tuşa basılarak en az 2 dakika için geçici olarak
susturulabilmelidir.
18. Cihazda eğitim amaçlı kullanılmak üzere demo modu bulunmalıdır.
19. Cihazın tarih ve saati kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
20. Cihazda detaylı teknik müdahale için servis menüsü bulunmalıdır.
20. Cihaz içinde Lithium tipte, 3,7V-1400mAh şarj edilebilir batarya olmalıdır.
21. Cihaz bataryasının şarj edilebilmesi için 100-240VAC arası şebeke elektriği ile 50-60Hz
şebeke frekanslarında 5V DC çıkış verebilen adaptör, USB kablosu cihaz ile birlikte
verilmelidir.
22. Cihazın bataryası 4 saatte şarj edilebilmeli ve tam şarjlı batarya ile 6 saat sürekli
kullanılabilmelidir. Batarya ile kullanımı esnasında kullanıcı, batarya durumunu ekran
üzerindeki batarya göstergesinden takip edebilmelidir.
23. Cihazın Lithium batarya, havayolu adaptörü dâhil toplam ağırlığı en fazla 80 gr. olmalıdır.
24. Cihazın ebatları en fazla 40x 42 x 44mm olmalıdır.
25. Cihaz, IP33 Uluslararası Koruma Derecelendirme sınıfında olmalıdır.
26. Cihazda düşmelerden zarar görmesini engellemesi için koruma kılıfı olmalıdır.
27. Cihaz ile birlikte; 1 adet Yetişkin/Çocuk Havayolu Adaptörü, 1 adet Yenidoğan Hava Yolu
Adaptörü, Şarj adaptörü, USB kablosu, Koruma Kılıfı, Askı İpi verilmelidir.
28. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça
için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
29. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve teklif ettiği ürünün adı ve
markası yazılı olmalıdır.
30. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği,
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam
ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki
belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

web tasarım