ENJEKTÖR POMPASI (PERFÜZATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, intra-venöz kan veya enteral ilaç uygulamalarına uygun olmalıdır.
2. Cihaz ağırlığı batarya dâhil en fazla 2 kilogram olmalıdır.
3. Cihazın kolay taşınabilmesi için taşıma kulpu veya elle kavramaya uygun
tasarımı bulunmalıdır ya da serum askı bağlantısından taşınabilmelidir.
4. Cihaz 2/3ml, 5ml, 10 ml, 20ml, 30ml, 50\60ml enjektör tipleriyle çalışmalıdır.
5. Cihaz set bağımsız yapıda olmalı ve uluslararası standartlara uygun enjektör markasıyla çalışabilmelidir.
6. Cihaz elektrik bağlantısı kesildiğinde, mevcut Li-ion veya NiMh bataryası ile 5 ml/saat hızla 6 saat
çalışabilmelidir. Elektrik kesilmesi durumunda batarya, devam eden çalışmayı aksatmayacak şekilde
otomatik devreye girmelidir.
7. Cihazda hız-hacim modu ve zaman modu olmalıdır.
8. Cihaz bataryada kalan miktarı ekranda batarya göstergesi olarak göstermelidir.
9. Cihaz 0,01ml/saat ile 2000 ml/saat arasında infüzyon yapabilmelidir.
2/3 ml şırıngada: 0.01-100 ml/saat arası
5ml şırıngada: 0.01-150 ml\saat arası
10ml şırıngada:0.01-400 ml\saat arası
20ml şırıngada 0.01-600 ml\saat arası
30ml şırıngada 0.01-1000 ml\saat arası
50\60 ml şırıngada 0.01-2000 ml\saat arası
10. KVO oranı 0,01ml/saat ile 5 ml/saat arasında ayarlanabilir olmalıdır.
11. Cihazın akış hızı, 0.01-2000 ml/s olmalıdır.
12. Cihazın toplam giden hacmi, VTBI = 0.1-9999 ml olmalıdır.
13. Cihaz hız ve volüm için maksimum sapma payı ± %2 olmalıdır.
14. Cihazda infüzyona ara vermeden hız değişikliği yapılabilmelidir.
15. Hız, giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde, üçüncü
değer cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmelidir.
16. Cihazın tarih, saat ve dil ayarları cihazın dokunmatik ekranı üzerinden yapılabilmelidir.
17. Cihazda anti-bolus fonksiyonu olmalıdır.
18. Cihazın Lock Screen Time (ekran kilidi süresi ) 0-5 dk aralığında ayarlanabilir
olmalıdır.
19. Cihazda, kalan volüm, kalan zaman, toplam verilen volüm ve tıkanıklık seviyesi ana
ekran üzerinden herhangi bir işleme gerek kalmadan sürekli takip edilebilmelidir.
20. Cihazda en az 3 seviye tıkanıklık ayarlanabilmelidir ve bu işlem ekrandan üzerinden tek tuşla kolayca
yapılabilmelidir.
21. Cihazda oklüzyon alarmı, basınç alarmı, hava/hava kabarcığı alarmı, düşük batarya, kapak açık ve
teknik hata alarmları mevcut olmalıdır.
22. Sette hava olması durumunda cihaz otomatik durmalı, sesli veya görsel uyarı vermelidir.
23. Hava kabarcığı ve basınç seviyesi en az 3 seviye ayarlanabilir olmalıdır.
24. Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı, kolay sıvı geçirmemelidir.
25. Cihaz ekranında, tüm bilgiler aynı anda görülebilmelidir. (Hız, cihazın elektrik bağlantısında bulunduğu,
infüzyonun devam ettiği, akü durumu, cihazın alarm nedeni vb.)
26. Cihaz Wi-Fi ile HBYS sistemine bağlanabilir olmalıdır.
27. Cihaz, CE Sertifikasına sahip olmalıdır.
28. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl
süreyle garantili olmalıdır.
29. İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
30. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut
dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım
yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında
sunulmalıdır.
31. Cihazlar tek yollu olup pompa standart serum setlerine ve diğer bağımsız setlere uyumlu olmalı ve bu
uyumluluk fiili olarak teslimattan önce gösterilmelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

web tasarım