PEDİATRİK STETOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Stetoskop ile yüksek ve düşük frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır.
2. Ses alıcısı pediatrik hastalarda kullanılmak üzere çift taraflı kullanıma uygun ve çan tipli
olmalıdır.
3. Stetoskop kulak zeytinleri, kulak boruları, tek kanallı silikon Y hortumu ve çift taraflı
tamburdan oluşmalıdır.
4. Stetoskopta büyük tambur çapı 38 mm, küçük tambur çapı 32 mm (±2 mm) olmalıdır.
Tambur üzerinde stetoskopun markası yazılmış olmalıdır.
5. Stetoskopun tamburu çelik olmalıdır.
6. Tambur kısmında temas noktasında ses kaybını önlemek ve mevcut ses kalitesini korumak
için PVC halka bulunmalıdır.
7. Diyaframın etrafını çevreleyen halka kolay gevşememelidir.
8. Stetoskop simetrik bir yapıda olmalıdır, kromajlı kısımlarda delik, çizik, renk değişikliği
bulunmamalıdır.
9. Kulak boruları kulak yoluna uyum sağlayacak şekilde orijinal pozisyonunu değişmeden
korumalıdır.
10. Çelik yay ses kaybını önlemek amacıyla PVC hortumun içine gömülü olmalıdır.
11. Çelik yayın kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini engelleyecek kir, çapak gibi
oluşumlar bulunmamalıdır.
12. Ses alıcısından gelen PVC hortum herhangi bir ek olmadan ikiye ayrılarak kulak borularına
bağlı olmalıdır.
13. PVC Y hortumda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar
bulunmamalı, koku yapmamalıdır.
14. Stetoskopun toplam uzunluğu 77 cm (±1 cm) olmalıdır.
15. Stetoskop ile birlikte ikişer adet yedek kulak zeytini ve 1 adet yedek diyafram verilmelidir. Bu
yedek parçalar zarar görmemesi için içerisinde yerleri belirlenmiş sünger bulunan şeffaf kutu
içerisinde olmalıdır.
16. Ürünün dış kutusu üzerinde markası, ithalatçı firma bilgileri ve üretici firma bilgileri
bulunmalıdır.
17. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
18. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı
ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
19. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında
olmalıdır.
20. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği,
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve
tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi
ihale dosyasında sunulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

web tasarım