İNFÜZYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, intra-venöz kan veya enteral ilaç uygulamalarına uygun olmalıdır.
2. Cihaz ağırlığı batarya dâhil en fazla 2 kilogram olmalıdır.
3. Cihazında ayarlamalar 3.5’’ TFT dokunmatik ekran üzerinden ayarlanabilmelidir.
4. Cihazlar ekstra bir aparata gerek duyulmadan üst üste monte edilebilmelidir.
5. Cihaz set kanalı karışıklığı önlemek açısından yatay yönlü olmalı set takım işlemi torbadan hastaya (sağdan sola) olmalıdır.
6. Cihazların opsiyonel olarak 3 uçlu kablo tedarik edilebilmeli ve oluşabilecek kablo karışıklığının engellenmesi sağlanmalıdır.
7. Cihaz set bağımsız uluslararası standartlara uygun tüm infüzyon setleriyle kullanabilmelidir ve uygun kalibrasyon menüsü olmalıdır.
8. Cihaz elektrik bağlantısı kesildiğinde, mevcut Li-ion veya Ni-Mh bataryası ile 25 ml/saat hızla 6 saat çalışabilmeli, 4 saatte %100’ü şarj edilebilmelidir. Elektrik kesilmesi durumunda batarya, devam eden çalışmayı aksatmayacak şekilde otomatik devreye girmelidir.
9. Cihazda sınıf modu, hız-zaman modu, hacim-zaman modu olmak üzere en az 3 tip kullanım modu olmalıdır.
10. Cihaz 0,10 ml/saat ila 1500 ml/saat arasında infüzyon hızı ayarlanabilmelidir.
11. İnfuzyon süresi 01 dakika ile 99:59 saat aralığında ayarlanabilmelidir
12. KVO oranı 0,10 ml/saat ile 5 ml/saat arasında ayarlanabilir olmalı ve istenildiğinde kapatılabilmelidir.
13. Cihazın akış hızı,
a. 0,10 ile – 99,99 ml/saat hız aralığında 0,01 ml/saat adım ile 100-999.9 ml/saat hız aralığında 0,1ml/saat
b. 1000ml/saat-1500 ml/ saat hız aralığında 1 ml/saat adımlarla ayarlanabilmelidir
14. Cihazın toplam giden hacmi,
a. 0,01 ile – 9999,99 ml aralığında 0,01 ml/saat olarak ayarlanabilmelidir.
15. Cihaz hız ve volüm için maksimum sapma payı ± %5 olmalıdır.
16. Cihazda infüzyona ara vermeden hız değişikliği yapılabilmelidir.
17. Hız, giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde, üçüncü değer cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmelidir.
18. Cihazda kullanım modu, infüzyon hızı, kalan volüm, toplam verilen volüm ve tıkanıklık seviyesi ana ekran üzerinden herhangi bir işleme gerek kalmadan sürekli takip edilebilmelidir.
19. Cihazda, bolus 0.10-1500 ml/saat arasında ayarlanabilmeli, istenilen miktar otomatik veya manuel olarak tek tuşla verilebilmelidir. Bolus olarak hastaya gönderilen miktar otomatik olarak giden volume eklenmeli, gidecek volümden düşmelidir.
20. Cihazda, son 1000 alarım geçmişi ve son 1000 tedavi ayarlamaları kaydedile bilmelidir.
21. Cihazda damla ayar menüsü olmalı, 15,20,25 drops/ml ve normal ekran olarak ayarlanabilmelidir.
22. Cihaz ön panelinde açma/kapama, alarm susturma, bolus tuşu, ana menü tuşu, infüzyon start/stop tuşu bulunmalıdır.
23. Cihazın ön panelinde infüzyonun sorunsuz devam ettiğini gösteren LED’ler olmalıdır.
24. Cihazın tarih ve saat ayarı yapılabilmelidir.
25. Cihazda alarm için ses seviyesi en az 5 seviye olmalıdır.
26. Cihazda en az 5 seviye tıkanıklık ayarlanabilmelidir ve bu işlem ekrandan üzerinden dokunmatik olarak kolayca yapılabilmelidir.
27. Cihazda oklüzyon alarmı, basınç alarmı, hava kabarcığı alarmı, düşük batarya ve teknik hata alarmları mevcut olmalıdır.
27. Sette hava olması durumunda cihaz otomatik durmalı, sesli ve görsel uyarı vermelidir.
28. Hava kabarcığı 30 uL, 100 uL, 300 uL olarak en az 3 seviye ayarlanabilir olmalıdır.
29. Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı, kolay sıvı geçirmemelidir.
30. Cihaz ICE60601 elektriksel güvenlik ve IPX3 su geçirmezlik seviyesine sahip olmalıdır.
31. Cihazda üçüncü kişilerin müdahalesini engellemek amacıyla ayarlar ve servis menüsü şifreli
kilidi olmalıdır ve bu şifreler birbirinden farklı olmalıdır.
32. Cihazlar tek yollu olup pompa standart serum setlerine ve diğer bağımsız setlere
uyumlu olmalı ve bu uyumluluk fiili olarak teslimattan önce gösterilmelidir.
33. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
34. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı
ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
35. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında
olmalıdır.
36. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği,
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam
ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki
belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

web tasarım